Staropolski Okręg Przemysłowy

Tasior
Staropolski Okręg Przemysłowy

Do obiektów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego należą: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, ruiny wielkiego pieca w Samsonowie (niedaleko Dęba Bartka), mur oporowy w Bobrzy, pozostałości zakładu wielkopiecowego w Skarżysku Kamiennej(niedaleko Muzeum Orła Białego), Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ruiny zakładów w Nietulisku, pozostałości pieca w Kuźniakach, kuźnica mechaniczna w Starej Kuźnicy(muzeum NOT), czy Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi niedaleko figury legendarnego pielgrzyma nazywanego Emerykiem lub Prokopem.

Brak Danych