SZYDŁÓW - KUROZWĘKI - UJAZD

Tasior
SZYDŁÓW - KUROZWĘKI - UJAZD

Szydłów - polskieg Carcassone zachowane do czasów współczesnych XIV-wieczne układy urbanistyczne zawierającemu wiele elementów średniowiecznego miasta. Najważniejsze zabytki miasteczka: mury obronne wraz z Bramą Krakowską, zespół zamkowy, kościół farny p.w. św. Władysława, kościół pod wezw. W.W. Świętych i synagoga.

Zespół pałacowo-parkowy w Kurozwękach. W XIV w. Kurozwęccy herbu Poraj wznieśli zamek. W następnych wiekach budowlę dwukrotnie przebudowano: w XV-XVII w. w stylu renesansowym, a ok. 1770 r. na modłę klasycystyczną. W budynku zajmowanym niegdyś przez służbę obecnie działa pensjonat. Innego rodzaju atrakcjami są stadnina koni, stado bizonów amerykańskich oraz mini ZOO i labirynt kukurydziany.

Zamek Krzyżtopór wzniesiono w XVII w. z polecenia Krzysztofa Ossolińskiego. Nazwa Krzyżtopór pochodzi od krzyża oraz topora (herbu Ossolińskich). Według legendy bryła zamku posiada cztery baszty, tyle co pór roku. Wewnątrz znajduje się 12 sal tyle co miesięcy, 52 pokoje, czyli 52 tygodnie roku. Zamek miał mieć 365 okien tyle co dni w roku. Jak głosi legenda, jedna z komnat balowych miała szklaną powałę, nad którą umieszczono wielkie akwarium z egzotycznymi rybami. Teren zamku pokrywały niegdyś rozległe ogrody.

Brak Danych